Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2015

hypnotic8
hypnotic8
9186 2e57 350
Reposted fromkonwalia konwalia viatoskafkee toskafkee
hypnotic8
When I met you in this summer..
— ile to już lat
hypnotic8
Kiedyś wreszcie nadchodzi ten dzień, w którym czujesz, że już zapomniałaś. Zamknęłaś za sobą pewien rozdział życia i brniesz do przodu. Budujesz wszystko na nowo. Starasz się. Uśmiechasz. Zaczynasz wierzyć, że rzeczywiście jest już coraz lepiej. Ale wystarczy tylko ułamek sekundy, słowo, spojrzenie, byś zrozumiała, że przez ten cały czas tylko oszukiwałaś siebie.
— do Ciebie
hypnotic8
7537 8b4e 350
Reposted frommgnd mgnd viawosq wosq
hypnotic8
6489 9596 350
Reposted frombloodymary bloodymary viawosq wosq

March 06 2015

hypnotic8
znów się pojawiasz na zupie
znów ci czegoś brakuje

February 16 2015

hypnotic8
6575 dni minęło
— jak jeden dzień..

December 29 2014

hypnotic8
hypnotic8
Nie ma już i nie będzie tego więcej.. jak rozmawiać z zachodzącym dźwiękiem?
— :

December 18 2014

hypnotic8
Play fullscreen
Jak nie teraz to kiedy niby?
Reposted byleninek9 leninek9

December 16 2014

hypnotic8
3096 7aac 350

"Gwiazd naszych wina" - John Green

Reposted fromeazyi eazyi viagdybam gdybam
hypnotic8

I z wyjątkiem tego ze ty jesteś ze mną. Naprawdę nie mam już nic.
Reposted fromgdybam gdybam

December 13 2014

hypnotic8
0764 e527 350
Reposted frommathema mathema viaperfekcyjnie perfekcyjnie

December 02 2014

hypnotic8
Patrzę na stare zdjęcia i to rodzi uśmiech straszny..
— Sulin-"jedna minuta"
Reposted bymusician musician

November 29 2014

hypnotic8
1428 7c97 350
Reposted fromdziiewczynkaxd dziiewczynkaxd

November 26 2014

hypnotic8
Tu, gdzie każda doba przeżyta razem to mały cud
hypnotic8

November 21 2014

hypnotic8
Aby pokochać po raz drugi,
trzeba nauczyć się ufać.
— znalezione.
hypnotic8
1292 e9ed 350
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl