Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

hypnotic8
1385 e472 350
Kasia Gandor
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viapiehus piehus
hypnotic8
5282 975a
KARMA
Reposted fromdebsy91 debsy91 viapiehus piehus
hypnotic8
fajnie jest mieć kogoś, komu mówi się dobranoc. 
hypnotic8
Ciebie już nie ma, a moje oczy wciąż Cię widzą..
— 22.10
Reposted byzamknioczy zamknioczy
hypnotic8
Rok mija, wspomnienia już nie wracają.
Reposted byzamknioczy zamknioczy

July 04 2015

hypnotic8

June 28 2015

hypnotic8
chodź ze mną na chwilę, ty to moje postrzeganie
— eldo

June 27 2015

hypnotic8
hypnotic8
7363 de7d 350
Reposted fromgdybam gdybam
hypnotic8
6043 18d9
Reposted fromgdybam gdybam
hypnotic8
"I może to chamskie... ale jedno z lepszych uczuć jest wtedy, gdy orientujesz się, że jesteś doskonale szczęśliwy bez ludzi, o których myślałeś, że nie możesz bez nich żyć."
— Perwersje na dobranoc.
Reposted fromduszka666 duszka666 viagdybam gdybam

June 13 2015

8214 4296 350
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul vialittle-things little-things

June 12 2015

hypnotic8
Nie wiem czemu nie chcesz przestać mi się śnić,
Skoro dziś nie znaczymy dla siebie nic.
— Rozbójnik Alibaba & Bezczel - Byłaś serca biciem

May 20 2015

hypnotic8
6548 c4e5 350
Reposted fromosaki osaki viapannaniczyja pannaniczyja
hypnotic8
I nagle w Twoim życiu pojawia się osoba, która nic od ciebie nie wymaga, wręcz przeciwnie, pragnie dać ci więcej niż posiadasz, dużo więcej niż ty możesz dać jej. Chce cię bezinteresownie naprawić, uszczęśliwić, ochronić, nie chce cię zmieniać bo ceni za to, jaka jesteś naprawdę. Tak po prostu chce ci coś dać, tak po prostu lubi z tobą rozmawiać i cię rozumie, tęskni, martwi się i troszczy, obiecuje że nigdy nie zostawi, nie skrzywdzi. I tak po prostu jest w twoim życiu obecna, bez warunków i zasad. Czy to nie magia?
hypnotic8
Za mną upadki, o których Ty nawet nie śnisz..

March 23 2015

hypnotic8
kolejny cel osiągnięty.
życie jest piękniejsze kiedy się do czegoś dąży
— z życia wzięte
Reposted bySkydelanDeryllsluckyone

March 12 2015

hypnotic8
Jak ruszyć do przodu, gdy w głowie tyle wspomnień?
— no jak?
hypnotic8
2235 1ec3 350
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viakonwalia konwalia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl